Kontakt

Vibeke Salvesen, PhD-student                                                  Overlege ved Sørlandet sykehus Arendal

Nora Johansen, prosjektleder                                                   Overlege og forsker ved Sørlandet sykehus Arendal

Prosjektgruppa

Nora Johansen, MD PhD, Avdeling for obstetrikk og gynekologi, Sørlandet sykehus Arendal

Vibeke Salvesen, MD, Avdeling for obstetrikk og gynekologi, Sørlandet sykehus Arendal

Trond M Michelsen, professor ved Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Jarle Jortveit, MD PhD, Hjerteavdelingen,  Sørlandet sykehus Arendal

Sigrun Halvorsen, professor ved Hjerteavdelingen, Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i
Oslo

John Munkhaugen, MD PhD, Hjertavdelingen, Vestre Viken sykehus

Elsa M Almås, professor i sexologi, Universitetet i Agder

Are H Pripp, professor i biostatistikk, OsloMet/Oslo universitetssykehus

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du sende epost til forskning@sefh.no eller benytte skjemaet under. Vennligst ikke send sensitive opplysninger om deg selv eller andre. 

 

Samarbeidspartnere