Hvorfor bli med i studien?

Du inviteres til å være med i studien dersom du nylig har hatt et hjerteinfarkt. Hvert år får
flere tusen norske menn og kvinner akutt hjerteinfarkt, og mange får seksuelle problemer etter hjerteinfarktet. Vi vet ikke hvor omfattende dette er, og ved å bli med i denne studien gir du oss viktig informasjon om den seksuelle helsen til personer som får akutt hjerteinfarkt. Du vil også få mulighet til å teste ut om et enkelt tiltak kan bedre sexlivet. 

Ved å delta vil du derfor bidra med viktige opplysninger til forskning som kan gi bedre helse til en stor og viktig gruppe.

Hva innebærer det å bli med i studien?

Vi ber deg svare på det første spørreskjemaet så raskt som mulig etter hjerteinfarktet fordi disse spørsmålene handler om hvordan du hadde det før hjerteinfarktet. Etter du har signert samtykke til å delta i studien og fylt ut spørreskjemaet vil du bli fordelt tilfeldig (randomisert) til enten 1) ordinær oppfølging etter hjerteinfarkt eller 2) i tillegg få digital informasjon om tiltak som kan bedre seksualfunksjonen etter hjerteinfarkt.  

Alle studiedeltakerne vil bli bedt om å fylle ut nytt spørreskjema 6 og 12 måneder etter hjerteinfarktet. 

Studien er heldigital og alt vil foregå på nett. Du må logge deg på med bank-ID for å bekrefte din deltakelse og for å svare på spørreskjema.

Bedre kunnskap og behandling

Hvert år får 13 000 norske menn og kvinner akutt hjerteinfarkt, og fra utenlandske studier vet vi at mange får problemer med sexlivet etterpå. Vi vet imidlertid lite om hvordan dette er blant norske hjerteinfarktpasienter, 

I denne studien vil vi undersøke hvordan et hjerteinfarkt påvirker den seksuelle helsen her til lands, og vi vil teste om et enkelt tiltak kan bedre sexlivet etter hjerteinfarkt. 

Dersom tiltaket vårt er effektivt vil vi tilby dette til alle hjerteinfarktpasienter.

Mulige fordeler og ulemper

Det å svare på spørreskjemaer vil ta litt av tiden din. Vi kan ikke utelukke at du blir gjort oppmerksom på forhold ved helsen din som kan gi deg bekymring, men du kan når som helst ta kontakt med prosjektledelsen dersom du har spørsmål. Du kan også når som helst trekke deg fra studien, og få opplysningene om deg slettet
dersom de ikke allerede er brukt i beregninger eller publikasjoner. 

Ved å delta har du 50% sjanse for å være i gruppa som får teste tiltaket. Vi tror tiltaket vil være til stor nytte – både for deltakerne i studien og dersom det blir en del av standard oppfølging av alle hjerteinfarktpasienter.

Les gjerne gjennom informasjonsskriv til deltakere før du bestemmer deg for å delta. 

klikk her for å delta i studien

Samarbeidspartnere